Selecteer een pagina

CAK-ZIN-CVZ

ZIN logo

Over het bevoegde orgaan,
heden, verleden en toekomst ..

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en daarvoor het Zorginstituut Nederland voert vijf wettelijke regelingen uit voor bijzondere groepen mensen die zonder die regelingen buiten het Nederlandse zorgstelsel zouden vallen. Eén daarvan is de zgn. Buitenlandregeling. Per 1 januari 2017 zijn deze taken overgegaan van het ZIN naar het CAK. Lees hier en hier onze berichten daarover.

Ga hier naar de web-pagina van het CAK over zorgverzekering en buitenland (in de lucht sinds 1 januari 2017).

Het doel van de ‘Buitenlandregeling’ is ervoor te zorgen dat mensen gebruik kunnen maken van medische zorg in hun woonland. Het gaat hier om mensen die niet in Nederland wonen en zorg krijgen via een internationaalrechtelijke regeling (EU-Verordening, Verdrag of EU-richtlijn). Daarvoor betalen ze dan wel een bijdrage aan Nederland, omdat Nederland de kosten voor zorg in het woonland betaalt. De volgende personen hebben met deze regeling te maken:

  • Nederlandse gepensioneerden en hun gezinsleden die in het buitenland wonen;
  • gezinsleden van in het buitenland wonende grensarbeiders die in Nederland werken.

Het totale aantal geregistreerde personen dat in het woonland een verdragsrecht op zorg heeft ten laste van Nederland is behoorlijk stabiel. In 2014 waren dit 133.282 personen (2013: 133.347). Voor deze zgn. Verdragsgerechtigden is Zorginstituut Nederland het administratiekantoor. Vanaf 1 januari 2017 is dat dus het CAK. Dat betekent onder andere dat het CAK sinds die datum de documenten afgeeft die nodig zijn om zorg in het woonland te krijgen en de verschuldigde zorgbijdragen int.

Bron: Zorginstituut Nederland (brochure april 2014)

In dit korte videofragment legt het ZIN uit welke taken en werkzaamheden het uitvoert.

Het ZIN/CAK stelt de hoogte van de zorgbijdrage vast aan de hand van uw opgave van het zgn. Wereldinkomen. Dat is één van de drie doeleinden van die opgave, die leidt tot de zgn. NiNbi beschikking die u krijgt als reactie op het door u opgegeven wereldinkomen. De belastingdienst geeft de betreffende informatie door aan het ZIN/CAK.

Het is weliswaar aan de belastingdienst opgedragen om de regeling NiNbi uit te voeren, maar deze regeling gaat dus niet over een heffing inkomstenbelasting, daarvoor moet u gewoon aangifte IB doen (voor buitenlands belastingplichtigen). Zie hierover verder onder Wereldinkomen.

In zijn rapport van 15 december 2016 besteedt de Nationale ombudsman aandacht aan punten die voor hem zijn voortgekomen uit de klachtbehandeling over de zgn. Buitenlandregeling van het ZINL (thans CAK). Lees hier ons algemene bericht daarover, hier ons bericht specifiek over de zgn. beslagvrije voet, en lees hier de hele Bijlage 2 over de zgn. Buitenlandregeling van het rapport in wat meer detail (3 maart 2017)

0 reacties