Afscheid Censina Apap als bestuurslid van de VBNGB

Ons bestuurslid mevrouw Censina Apap heeft ons medegedeeld dat zij per 1 september 2023 haar bestuurslidmaatschap zal beëindigen omdat haar persoonlijke omstandigheden op dit moment al haar aandacht en tijd opvragen. We hebben Censina leren kennen als een zeer...

Onze adviseur, Jan de Voogd, tijdelijk niet beschikbaar

Onze adviseur, de heer Jan de Voogd, is wegens persoonlijke omstandigheden momenteel niet beschikbaar voor het plaatsen van bijdragen en het reageren op vragen en opmerkingen van de leden. Namens het bestuur van de VBNGB

Bereikbaarheid leden

Beste leden, Op 29 maart jl. heb ik de Nieuwsbrief 2023-1 en vandaag, 3 april, de contributiebrief 2023 aan de leden verzonden. Op beide zendingen ontving ik een aantal foutmeldingen. Als u lid bent en u hebt de Nieuwsbrief 2023-1 en/ of de contributiebrief 2023 niet...