Selecteer een pagina

Werving bestuursleden

Beste leden, Dit jaar is Lisette van de Wouw toegetreden tot het VBNGB-bestuur. Helaas heeft zij na relatief korte tijd te kennen gegeven, om persoonlijke redenen haar functie neer te willen leggen. De overige bestuursleden respecteren uiteraard dit besluit en danken...

Emigratiebeurs EXPO Houten

Op 6 en 7 april was de jaarlijkse emigratiebeurs er weer. Stichting GOED en de VBNGB gaven daar als gebruikelijk gezamenlijk acte de préséance en waren vertegenwoordigd door Antonietta Sgherzi en Roy Meijnders (beide dagen). Zaterdag was Bert Kuijpers van de partij en...

Bericht over overlijden van Jan de Voogd

In Memoriam Jan de Voogd Het bericht dat onze adviseur Jan de Voogd op 27 januari 2024 op 77-jarige leeftijd is overleden raakt ons diep. De afgelopen zeven jaar was Jan een gewaardeerd adviseur en vraagbaak voor het bestuur en de leden van de VBNGB. Daarvoor...

Afscheid Censina Apap als bestuurslid van de VBNGB

Ons bestuurslid mevrouw Censina Apap heeft ons medegedeeld dat zij per 1 september 2023 haar bestuurslidmaatschap zal beëindigen omdat haar persoonlijke omstandigheden op dit moment al haar aandacht en tijd opvragen. We hebben Censina leren kennen als een zeer...

Onze adviseur, Jan de Voogd, tijdelijk niet beschikbaar

Onze adviseur, de heer Jan de Voogd, is wegens persoonlijke omstandigheden momenteel niet beschikbaar voor het plaatsen van bijdragen en het reageren op vragen en opmerkingen van de leden. Namens het bestuur van de VBNGB