Selecteer een pagina

Vraag EP over pensioenleeftijd van grensarbeiders

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001165/2020 aan de Commissie Artikel 138 van het Reglement Jeroen Lenaers Betreft:        Coördinatieverordening sociale zekerheid – pensioenleeftijd grensarbeiders Als gevolg van het verschil in pensioengerechtigde...

Herziening woonlandfactor Duitsland

Vanuit het CAK ontving de VBNGB het volgende bericht inzake de aanpassing van de woonlandfactor voor Duitsland. De gecorrigeerde jaarafrekeningen worden vanaf deze week verstuurd. Dit zal de hele maand maart in beslag nemen. Reden hiervoor is dat men veel vragen...

Beleidsbesluit over non-discriminatiebepalingen in belastingverdragen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-66191.html Internationaal belastingrecht. Belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname en Aruba) voor de Wet inkomstenbelasting 2001 Directoraat-generaal Belastingdienst, Corporate...

Duitse kortdurende sociale zekerheidsuitkeringen

De vaste commissie voor Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft op 13 november 2019 enkele vragen en opmerkingen aan de staatssecretaris van Financiën voorgelegd naar aanleiding van de toezending van de rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019...