Met pgb zorg inkopen in EU-landen toegestaan

Een persoonsgebonden budget (pgb) mag worden gebruikt om zorg in te kopen in de lidstaten van de Europese Unie. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in zijn uitspraak van 16 april 2018. Hoewel niet veel Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland een pgb...

Beperking PGB in buitenland in strijd met EU Patiëntenrichtlijn

Een Nederlandse patiënt laat zich behandelen in Portugal. Hij beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB) op grond van de AWBZ en mag dus zelf zijn zorg regelen. Hem wordt echter medegedeeld dat het niet is toegestaan om de zorg in Portugal langer dan 13 weken uit...