Verzekeringsplicht bij detachering AOW’er in België

ECLI:NL:GHSHE:2022:1472 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 11-05-2022, 21/00235 Datum uitspraak: 11-05-2022 Datum publicatie: 02-06-2022 Rechtsgebieden: Belastingrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Vindplaatsen: Viditax (FutD), 2-6-2022, Rechtspraak.nl...

Het belang van een flexibele AOW-ingangsdatum

Oproep: flexibele AOW-leeftijd als oplossing voor de werkloze grenswerknemer De flexibilisering van de AOW-leeftijd is een onderwerp dat de afgelopen tijd veel in de belangstelling heeft gestaan. De discussie heeft zich hierbij met name toegespitst op mensen met zware...

Belgisch Hof van Cassatie over AOW wel of niet belast

Het Hof van Cassatie heeft in het arrest van 4 februari 2016 het cassatieberoep van de heer Harkx verworpen. Het Hof gaat uit van de stelling dat een AOW-uitkering verband houdt met de beroepswerkzaamheid van de genieter in de zin van artikel 34, § 1, 1° WIB/92 indien...