Selecteer een pagina

Kamervragen over belastingverdragen

2021Z03458 (ingezonden 19 februari 2021) Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over bilaterale Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Wanneer bent u, samen met de minister van Financien, voornemens om de...

AOW pensioen soms vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing

De Hoge Raad meldt op de eigen website dat bij recente uitspraak Nederland geen belasting mag heffen van een inwoner van Portugal over de AOW omdat niet aan de voorwaarde is voldaan dat de AOW fiscaal gefacilieerd opgebouwd is. Dit in afwijking van de Conclusie van de...

Nederland wijzigt belastingverdrag met Zwitserland

Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen. Het...